Pages

Monday, August 13, 2018

Thế là thanh thản


Ngày hôm nay có hai trái tim của hai con người yêu nước đã ngừng đập: Cựu đại tá Bùi Tín, từng là Phó tổng biên tập báo Nhân Dân và Nhạc sĩ Tô Hải, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Hồi ký của một thằng hèn”.

Cả hai người đều có quá khứ phục vụ cho chế độ Việt cộng. Và cả hai đều phản tỉnh và trở thành những tiếng nói hàng đầu trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.

Tôi may mắn từng được chuyện trò với cả hai cụ. Và nợ hai cụ những lời hứa hẹn. Những lời hứa hẹn không bao giờ trả được nữa. 

Nhưng đâu chỉ có chúng tôi nợ nhau. 

Núi xương sông máu đấy, ai còn nợ? Tuổi trẻ của hàng vạn con người mang tên Việt Nam đấy, ai còn nợ? Những món nợ mang tên Thời Đại, mang tên Lịch Sử không bao giờ thanh toán được.

Nhưng, có những người đi trả nợ non sông. Họ là những Bùi Tín, Tô Hải, Vũ Cao Quận, Trần Lâm, Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Nguyễn Minh Cần... Họ từng là đảng viên cộng sản, góp phần không nhỏ làm nên chế độ này trước khi trở thành những nhân vật bất đồng chính kiến. Gọi những con người ấy là những người trả nợ quá khứ - có lẽ cũng không sai.

Thế hệ của vài mươi năm trước, mấy ai làm được như thế.

Và chúng ta, những người còn biết trăn trở với vận nước, nợ Ngày Sau hai tiếng Tự Do. 

Dẫu ước mơ trở về cố quốc không bao giờ thực hiện được, nhưng cụ Bùi Tín đã sống vẹn tình vẹn nghĩa với quê hương. Thế là thanh thản. 

Dẫu không thể nhìn thấy ngày “chúng nó sập” thì cụ Tô Hải cũng không có gì phải hối tiếc vì đã yêu mảnh đất này với trái tim nồng nàn. Thế là thanh thản.

Vĩnh biệt nhà báo Bùi Tín!

Vĩnh biệt nhạc sĩ Tô Hải!

Xin Chúa thương đón hai con người bình dị này về với nước thiên đàng.

Phạm Thanh Nghiên
Ngày 11/8/2018

No comments:

Post a Comment