Pages

Friday, July 15, 2016

PHẠM THANH NGHIÊN – 2


Bác Phạm Thanh Nghiên nói
Rằng tám năm trước đây
Bác đã bị đánh đập
Và chịu cảnh tù đày.

Vì bác chăng biểu ngữ
Rằng Hoàng Sa, Trường Sa
Là một phần lãnh thổ
Của đất nước chúng ta.

Tôi không biết nhà nước
Giờ ăn nói thế nào.
Thiết nghĩ nên xin lỗi
Vì tù oan đồng bào.

Nên phục hồi danh dự
Và bồi thường bằng tiền.
Nhà nước phải sòng phẳng
Với bác Phạm Thanh Nghiên.

Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment