Pages

Thursday, June 14, 2018

Luật Gữ mạng cho đảng


Ngày 12/6/2018, cái gọi là Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã “bấm nút” thông qua luật An ninh mạng, thực chất là luật Bịt mồm dân để củng cố vị trí độc tài toàn trị, để bảo toàn quyền lực, tài sản và "chủ trương lớn" bán nước của những tên chóp bu trong bộ máy cai trị từ lâu đã coi nhân dân là kẻ thù. 

Bởi nếu không bịp mồm được dân thì sự thật bán nước sẽ ngày một phơi bày rõ rệt để không sớm thì muộn toàn dân sẽ đứng dậy, vì sự tồn vong của Tổ Quốc mà khai tử thế lực đã đưa đất nước từ đắm chìm trong đau khổ suốt nhiều năm ròng sang đến tình trạng bị xoá tên trên bản đổ. Ngày ấy là ngày đại đa số dân chúng đã hiểu được bộ mặt của chế độ và bước khỏi sự sợ hãi.