Pages

Saturday, October 28, 2023

TỐ CÁO CẤP TRÊN, (CỰU) ĐẠI ÚY CÔNG AN NGUYỄN DOÃN TÚ BỊ TRÙ DẬP NHƯ THẾ NÀO?

Năm 2020, đại úy công an Lê Chí Thành, cán bộ trại giam Thủ Đức (Z30D), Bình Thuận trở thành một “hiện tượng” trên truyền thông xã hội sau khi công khai tố cáo sai phạm của đại tá, giám thị Lê Bá Thụy cũng như tình trạng tham nhũng và sai phạm hàng loạt trong ngành công an. “Đây là một hành động mạo hiểm, đầy rủi ro trong một chế độ mà quyền lực của ngành công an là “bất khả xâm phạm” – theo The Project 88.

 

Nguyễn Doãn Tú khi còn công tác tại Trại giam Thủ Đức (Z30D), Hàm Tân, Bình Thuận.