Pages

Thursday, July 25, 2013

Tôi Viết Tên Anh: Điếu Cày!Trong hơn một nghìn năm đô hộ nước ta, để duy trì nền thống trị và ách áp bức bóc lột, các triều đại phương Bắc đã áp dụng luật pháp hà khắc, tàn bạo đối với người Việt. Tính chất hà khắc của pháp luật thời Triệu được thể hiện qua những hình phạt "xẻo mũi", "thích chữ vào mặt" những người chống đối. Chính quyền đô hộ từ Hán về sau đều thẳng tay đàn áp nhân dân ta.


Hôm nay, nhiều người yêu nước chúng ta vì đấu tranh cho Nhân quyền, cho lẽ phải và nhất là cho toàn vẹn lãnh thổ mà bị tù đầy, điển hình là Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Lúc này, anh đang sắp bước sang ngày thứ 34 tuyệt thực trong “nhà tù của nhà tù”. Tôi và rất mong cả các bạn nữa, sẽ viết đơn giản chỉ 2 chữ Điếu Cày lên mặt mình để nhớ đến những gì quân xâm lược phương Bắc đã làm với dân tộc ta trong quá khứ và liên tưởng đến ngày hôm nay. Và mong anh được trở về với chúng ta.

No comments:

Post a Comment