Pages

Friday, May 09, 2014

Tôi luôn là Người Tự Do dù có bị Cầm Tù.


Điều gì sẽ xảy ra nếu trên mỗi bức tường đều xuất hiện những khẩu hiệu chống giặc Tầu và khẳng định chủ quyền Việt Nam? Khi THÔNG ĐIỆP của bạn được chú ý, bạn sẽ nhận được sự ĐỒNG CẢM.

No comments:

Post a Comment