Pages

Wednesday, August 11, 2021

NGƯỜI DI TẢN BUỒNNhạc sĩ: Nam Lộc
Nghiên hát.

Hơn 40 năm trước, người Việt di tản khỏi Sài Gòn. Hôm nay, hơn 40 năm sau kể từ ngày ấy, nhiều người Việt vẫn phải lũ lượt kéo nhau đi khỏi thành phố đẹp đẽ, lam lũ và mầu nhiệm này. Sài Gòn màu nhiệm một phần được tạo nên bởi những con người cực nhọc, lam lũ ấy đấy.

Vì đâu nên nỗi?

Cảm ơn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình đã giúp thu âm và làm video này.

No comments:

Post a Comment