Pages

Monday, December 27, 2021

THƯ HỒI ĐÁP GỬI CƠ QUAN ANĐT - CA TP HCM

Ngày 23/12/2021, tôi nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan ANĐT- CA Tp HCM yêu cầu có mặt tại trụ sở cơ quan này tại địa chỉ 161 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 (tức hôm nay) để “làm việc”. Do giấy triệu tập không nêu rõ lý do “làm việc” là làm việc với nội dung gì, nên tôi không đi. Tôi đã gửi văn bản yêu cầu Cơ quan ANĐT- CA TpHCM cần ghi rõ lý do triệu tập (để làm việc gì) như nội dung dưới đây.

Thiết nghĩ, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Và công an (hay cơ quan công an) là người đại diện cho pháp luật khi làm việc với công dân thì càng phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

Dưới đây là nội dung “Giấy Yêu cầu” mà tôi đã gửi đến Cơ quan ANĐT -CA Tp HCM hôm 24/12/2021.

 

(* Nhân thể, đăng luôn tin nhắn hả hê, đe doạ của các lồng chí phò đảng cho bà con biết thế nào là văn minh, nhân đạo, vinh quang)

 

Sài Gòn, Việt Nam ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

        GIẤY YÊU CẦU

(Về việc: Làm rõ nội dung làm việc khi triệu tập)

 

Kính gửi:  Cơ quan An ninh Điều tra- Công an Tp HCM.

 

Tôi là Phạm Thanh Nghiên

Hiện trú tại: 25/33/22 Bùi Quang Là, phường 12 quận Gò Vấp, Sài Gòn.

 

Ngày 23/12/2021, tôi có nhận được “Giấy triệu tập” số 06 của Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM với yêu cầu “ Đúng 8g00 ngày 27/12/2021 có mặt tại cơ quan an ninh để làm việc”.

Do nội dung triệu tập được ghi như trên, nên tôi không thể biết được việc triệu tập này là để “Làm việc” với nội dung gì ?

Vì vậy, tôi làm văn bản này để yêu cầu Cơ quan An ninh như sau:

- Cần ghi rõ nội dung làm việc về nội dung gì ? Ví dụ “ làm việc về nội dung một số bài viết..”; “ Làm việc về nội dung liên quan đến hành vi của ông, bà X, Y, Z….”.

 

Yêu cầu này là để có sự chuẩn bị cho buổi làm việc được hiệu quả và đầy đủ về nội dung. Trong trường hợp không báo trước về nội dung, hoặc nội dung làm việc không rõ ràng, có thể tôi không thể nhớ được hết những vấn đề mà cơ quan an ninh cần biết trong buổi làm việc ngày 27/12/2021.

 

Xét thấy các nội dung đã ghi trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật, nên cơ quan an ninh điều tra cần thực hiện theo yêu cầu của tôi.

 

     Sài Gòn ngày 2412/2021

 

             NGƯỜI YÊU CẦU

          Phạm Thanh Nghiên.

                        (Đã ký)


 


No comments:

Post a Comment