Pages

Wednesday, December 02, 2015

Cuộc se duyên vĩ đại


Chàng là trai Nam bộ, cách đây 16 năm theo cách mạng dân chủ mưu toan lật đổ chế độ cộng sản, bị bắt đi tù 14 năm. Nàng, cô gái Hải Phòng xã hội chủ nghĩa, căm thù giặc Tàu xâm lăng, căm thù chế độ độc tài, cách đây 8 năm đã đứng lên kêu gọi lòng yêu nước và đấu tranh cho dân chủ rồi bị bắt vào tù 4 năm.

Chàng và nàng ra tù rồi hoà vào phong trào đấu tranh chung, dù ở cách xa hai đầu đất nước và bị ngăn trở bởi lệnh quản thúc nhưng nhịp đập hai con tim vẫn vượt qua muôn trùng vây để cộng hưởng vào nhau thành đôi tân hôn của ngày hôm nay.

Cộng số năm tù của chàng và nàng lại là 18 năm, phải chăng đó là thời gian mà chế độ nầy giành ra để xe duyên cho chàng và nàng.
Bây giờ thì chàng và nàng tự giam vào nhau trong hạnh phúc để sẽ bùng nổ cái gì đó cho ngày mai Phạm Thanh Nghiên + Huỳnh Anh Tú 
FB : Huynh Ngoc Chenh viết tựa đề.

No comments:

Post a Comment